۶ آذر ۱۳۹۳

۱۴:۵۸

دسته بندی: اخبار

کتاب مسند سهل بن زیاد در ۳ جلد در آستانه نشر قرار دارد. این کتاب مشتمل بر تمام احادیث فقهی سهل بن زیاد متوفی ۲۵۵ که سه امام را درک نموده، امام محمد جواد، امام هادی و امام حسن عسکری علیهم السلام. این کتاب مشتمل بر ۱۷۰۳ حدیث است. نویسنده محور جمع آوری این کتاب […]

Untitled-1