۹ اسفند ۱۳۹۳

۱۸:۵۰

دسته بندی: اخبار,تالیفات,عربی

رجال الشیعه فی الصحاح السته، اثر استاد محمد جعفر مروجی طبسی در آستانه نشر قرار گرفته است. این کتاب تخصصی شامل یکصدوچهل نفر از راویان شیعه که در صحاح شش گانه اهل سنت قرار گرفته اند، می باشد. این کتاب قبلا در سال ۱۴۲۰ توسط بنیاد معارف اسلامی قم به چاپ رسید و در همان […]