۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

۱۱:۲۷

دسته بندی: تالیفات,عربی

رجال الشیعه فی الصحاح السته. تالیف: استاد شیخ محمد جعفر مروجی طبسی این کتاب حاوی ۱۴۰ نفر از راویان شیعی است که در صحاح ششگانه اهل سنت از آن ها حدیث نقل شده است. این کتاب توسط مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام در قم و در ۴۳۰ صفحه منتشر شده است. تلفن ناشر: ۳۷۷۴۹۵۹۴ […]