۸ آذر ۱۳۹۵

۰۷:۰۹

دسته بندی: تالیفات,عربی

کتاب الروات من اهل السنه عن الائمه الهدات در دو جلد حدود هزار صفحه در آستانه نشر قرار دارد. این کتاب شامل تمام راویان اهل سنت است که از ائمه اثنی عشر نقل حدیث کرده اند.

۸ آذر ۱۳۹۵

۰۷:۰۷

دسته بندی: تالیفات,عربی

جلد چهارم و پنجم مسند سهل بن زیاد آدمی منتشر شد. جلد چهارم آن شامل روایات سهل است در رابطه با اصول دین و جلد پنجم روایات مربوط به امامت امیرالمومنین ع. لازم به یادآوری است که قبلا سه جلد از مسند سهل در رابطه با روایات فقهی بود. مرکز نشر: مرکز فقهی ائمه اطهار […]