۵ مرداد ۱۳۹۷

۰۷:۳۸

دسته بندی: تالیفات,عربی

اثر جدید استاد شیخ محمد جعفر طبسی این کتاب حاوی مطالبی درباره افضلیت و اعلمیت امیرالمومنین (ع) از دیدگاه صحابه و تابعین است. این اثر در ۹۹۹ صفحه توسط مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم السلام) منتشر شده است.

Untitled-4